Školenia a kurzy

Našim klientom pomáhame získať a rozvíjať vedomosti a zručnosti potrebné pre manažérsku prácu. Každé školenie je pripravené na mieru podľa vzdelávacích cieľov organizácie a reflektuje vaše skutočné potreby.

Chcete vedieť, ako s uchádzačom o zamestnanie nadviazať kvalitný kontakt? Ako zaujať a vybrať toho najhodnejšieho? V školení získate novú, ľahšiu štruktúru pracovného pohovoru, nacvičíte si rôzne scénare a formulujte účinné otázky. V modelových situáciách si overíte, ako čítate reč tela a ako interpretovať jednotlivé signály.

Nielen začínajúci, ale skúsení manažéri ocenia uceleného programu, ktorý účastníkovi ponúka možnosť experimentovať s rôznymi štýlmi, komunikačnými technikami, ktoré sú uktovené v praktických prípadových štúdiách a modelových situáciách. Súčasťou školenia je nielen teoretický rámec, ale najmä praktický nácvik, diskusia a spätná väzba.

Na to, aby sme efektívne komunikovali, nestačí len vedieť hovoriť. Komunikácia je umenie, ktoré sa učíme celý život. V školení si nacvičíme rôzne modelové situácie a na prípadových štúdiách si ukážeme, ako sa brániť manipulácii, verbálnej agresivite a iným nepríjemnostiam, ale aj ako budovať pomocou komunikácie zdravé medziľudské vzťahy.

Možnosti školenia

Ak máte záujem o niektoré z ponúkaných školení, tak mi prosím pošlite správu a ja vás budem informovať o aktuálnom termíne školenia pre verejnosť. Prosím nezabudnite uviesť aj mesto, v ktorom by vám školenie vyhovovalo. Firemné školenia sú pripravované v súčinnosti s vedením spoločnosti alebo HR buď v priestoroch firmy alebo outdoorovo. Individuálne a virtuálne školenia je možné absolvovať spravidla do týždňa od prvého kontaktu po odsúhlasení pomienok.

  • Jazyk: slovenčina, angličtina
  • Školenie pre verejnosť: 6 hodín
  • Firemné školenie: 1 – 2 dni
  • Individuálne školenie: 1 – 6 x 90 minút (skype)
  • Maximálny počet účastníkov pri skupinovom školení: 6
  • Maximálny počet účastníkov pri firemnom školení. 15