Čo školíme

Manažérske zručnosti
 • Manažérske štýly a vedenie ľudí
 • Riadenie práce formou home office
 • Behviorálne vedenie pracovných pohovorov
 • Vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • Kompetenčné modely
 • Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Komunikácia a vzťahy
 • Asertívna komunikácia v každodennom živote
 • Prezentačné zručnosti v online svete
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
Špecializované kurzy
 • GDPR pre malých a stredných podnikateľov
 • Bezpečnosť na Facebooku
 • Bezpečnosť na LinkedIn
 • Tvorba webstránky vo WordPress
 • Lektorské zručnosti a online
 • Začíname podnikať

Formát kurzov

Individuálne

Ak potrebujete cielené informácie zasadené do rámca vašej praxe, bez rozpytľovania a zdržiavania, individuálne vzdelávanie je presne to, čo hľadáte. Naučte sa presne to čo chcete, vyberajte si vzdelávacie modulu podľa vlastných potrieb a možností.

Odborne

Získajte zo školenia 100%. Vďaka kvalitne pripravenému obsahu a materiálom získate vedomosti, ktoré potrebujete, rýchlo a prehľadne. Naviac nestrácate čas cestovaním, prestávkami na kávu na všeobecnom školení, z ktorého si štatisticky zoberiete 10%.

Prakticky

Obsah je pripravovaný v zrozumiteľných celkoch, teória je ilustrovaná praktickými ukážami a reálnymi príkladmi. Všetko, o čom hovoríme, aj prakticky nacvičujeme.