Služby GDPR

Ako zamestnávateľ spracúvate osobné údaje zamestnancov. Je naozaj nevyhnutné spracúvať konkrétny osobný údaj a je spracúvaný na základe korektného účelu?  Vybrali ste ten správny právny základ pre spracúvanie? A ako je to s tou magickou hranicou „menej ako 250 zamestnancov“? Personálne spoločnosti a executive search spoločnosti, ale aj všetky náborové tímy budú čeliť svojim GDPR dilemám. S dôverou sa môžete obrátiť na nás. Našim klientom ponúkame odborné konzultačné služby (Data Protection Advisor), ale aj služby zodpovednej osoby (Data Protection Officer).

  • implementácia GDPR a ochrana osobných údajov na mieru pre vašu spoločnosť
  • audit ochrany osobných údajov po implementácií
  • školenia oprávnených a poverených osôb
  • služba zodpovednej osoby (DPO)

Predpoklady pre úspešnú spoluprácu:

  • ochrana osobných údajov je pre vás dôležitá
  • chcete sa aktívne podieľať na vytváraní zdravých interných procesov
  • dôvera, otvorenosť, partnerský prístup

Otázky a objednávky nám prosím zašlite e-mailom na office@dimensions.sk.