Služby zodpovednej osoby (DPO)

Chcete mať všetko zabezpečené tak, aby pre vaše štandardy ochrany osobných údajov boli správne, jednoduché, trasparentné a prakticky riadené? Objednajte si naše služby zodpovednej osoby a užívajte si komfort istoty, že o osobné údaje vašich dotknutých osôb je postarané.

Služba obsahuje:

  • Štvrťročná osobná návšteva v podniku a konzultácia
  • Každomesačná revízia a aktualizácia dokumentácie a procesov na základe metodických usmernení ÚOOÚ
  • Monitoring legislatívy
  • Neobmedzené telefonické/ skype konzultácie   
  • GDPR školenia a oboznámenia zamestnancov
  • Neobmedzené vybavovanie podnetov dotknutých osôb
  • Príprava na kontrolu dozorného orgánu
  • Zastupovanie voči dozornému orgánu
  • Pre potreby medzinárodných klientov je služba dostupná aj v anglickom jazyku

Služba zodpovednej osoby je komplexná a a rozsah skutočne používaných služieb sa líši podľa rozsahu osobných údajov a náročnosti spracovateľských operácií u klienta. Jedno vám ale vieme garantovať v každom prípade. Dlhodobá a pravidelná spolupráca s nami sa vyplatí. Prinášame vám istotu, že vaše dokumenty a procesy budú v najlepšom možnom poriadku.