Služby zodpovednej osoby (DPO)

Chcete mať všetko zabezpečené tak, aby pre vaše štandardy ochrany osobných údajov boli správne, jednoduché, trasparentné a prakticky riadené? Objednajte si naše služby zodpovednej osoby a užívajte si komfort istoty, že o osobné údaje vašich dotknutých osôb je postarané.

Služba obsahuje:

 • Štvrťročná osobná návšteva v podniku a konzultácia
 • Každomesačná revízia a aktualizácia dokumentácie a proceosv na základe metodických usmernení ÚOOÚ
 • Neobmedzené telefonické/ skype konzultácie   
 • GDPR školenia a oboznámenia zamestnancov
 • Neobmedzené vybavovanie podnetov dotknutých osôb
 • Príprava na kontrolu dozorného orgánu
 • Zastupovanie voči dozornému orgánu

Chcete vedieť …

 • Čo všetko robí zodpovedná osoba?
 • Aké je jej postavenie v spoločnosti?
 • Kedy ju vlastne potrebujete a prečo?
 • Ako si vybrať správnu zodpovednú osobu?  .
Stiahnite si e-publikáciu zadarmo