• Leadership

    Čo keby etika nebolo len slovo? (vol. 3)

    „Keby ľudia poznali krásu pravdivého života, vedeli, koľko prináša pokoja a vyrovnanosti, nikdy by neklamali, ani by netúžili po lži, bez ohľadu na to, či sa lož prejavuje slovom alebo životom. Veď často ľudia žijú úplne rozorvane len preto, že sa bezradne potácajú v zmätku nepravdy, klamu, lži a nevedia si rady, ako sa oslobodiť od tejto strašnej ťarchy.  Aké utrpenie vzniká z toho, že ľudia tak radi menia pravdu, ktorú vyznávajú, ale skôr alebo neskôr ich život presvedčí, že to, čo dnes je pravdou, zajtra ňou prestane byť. Mnoho ľudí žije akýmisi vidinami, neskutočnými a vysnenými a skutočným pravdám sa vyhýbajú, boja sa ich. Tak vzniká v duši človeka neistota a nespokojnosť, prameniaca z toho, že človek je…