• Leadership

    Čo keby etika nebolo len slovo? (vol. 2)

    Myslím si, že  ku vysokej ochote ku komformnosti, vzdania sa vlastných hodnôt za účelom získania vytúžených cieľov vedie nielen strach, ale aj nezdravá túžba po úspechu a akceptácii. Konformnosť ako návyk alebo ako životný štýl, vedie následne ku deprivácii osobnej autentickosti, čoho dôsledkom môžu byť ďalšie problémy ako napríklad neurózy, agresivita, depresii a iných ochorenia či poruchy. Napadlo mi, či práve deprivácia osobnej autentickosti a hlad po znovuobjavení svojej podstaty a integrity nie sú dôvodmi súčasnej renesancie popularity sebarozvojových seminárov a zvýšeného dopytu po takzvane motivačnej literatúre. Jasné, aj ja v ťažkých chvíľach používam pozitivistické barličky a doping v podobe motivačných citátov a podobne, ako som už o tom písala. Snažím sa ale nestratiť nikdy…