Vypracovanie GDPR dokumentácie

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, môžete sa spoľahnúť na vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť. Vaše povinnosti prevádzkovateľa budú naplnené presne v súlade s GDPR a dokumentácia bude vypracovaná presne na mieru vašej spoločnosti.

Aj preto môžeme ponúknuť vypracovanie dokumentácie len tým klientom, u ktorých sme osobne urobili vstupnú analýzu alebo audit. 

Štandartne vypracúvaná dokumentácia je čo sa rozsahu týka konkretizovaná podľa skutočnej podnikateľskej činnosti spoločnosti, ale rámcovo obsahuje túto základnú sadu dokumentov:

 • Smernicu o ochrane osobných údajov
 • Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/ sprostredkovateľa
 • Zásady spracúvania osobných údajov
 • Interné smernice (registratúra a archív, kamerový systém a iné)
 • Pracovný poriadok
 • Informačná povinnosť voči dotknutým osobám
 • Súhlasy pre dotknuté osoby
 • Sprostredkovateľské zmluvy
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Iné dokumenty podľa výstupov z analýzy
 • Tieto dokumenty sú vyžadované legislatívou