Systém vzdelávania v organizácii

Pri tvorbe vzdelávacieho systému a jeho následnému presadzovaniu v organizácii, je dôležité mať myšlienku a vízu, ale aj vykonať analýzu vzdelávacích potrieb. Len tak sa podarí vybudovať funkčný systém a vyškoliť správnych ľudí správne zručnosti.

Analýza vzdelávacích potrieb vám pomôže správne špecifikovať tréningy pre skupiny zamestnancov, aktualizovať požiadavky na ich kompetencie a lepšie pripraviť zamestnancov na nové úlohy alebo na konkrétnu prácu.

Vďaka analýze tréningových potrieb znížite náklady na vzdelávanie, pretože investujete len do vzdelávania, ktoré je naozaj potrebné či už z dôvodu efektívneho zaškoľovania a adaptácie nováčikov, alebo z legislatívnych dôvodov. Jednorázová investícia do analýzy sa vráti v úsporách na nábor nových zamestnancov, znížení fluktuácie demotivovaných pracovníkov, znížení úrazovosti na pracovisku a zvýšení produktivity zamestnancov.

Základné kroky analýzy vzdelávacích potrieb

  1. Zhodnotenie organizačnej štruktúry
  2. Overenie aktuálnosti popisov pracovných miest
  3. Overenie RACI matice (a súvisejúcich procesov)
  4. Revízia alebo tvorba komptenčného modelu
  5.  Individuálne a/ alebo skupinové rozhovory s vybranými pracovníkmi.
  6. Štruktúrovaná písomná správa

Výsledná správa mapuje zistenia (ako to je), potreby (čo chceme alebo potrebujeme) a navrhuje opatrenia (čo môžeme urobiť). Súčasťou analýzy je aj časový odhad a finančná náročnosť implementácie.


Martina Javůrková pôsobila 15 rokov ako konzultantka a manažérka pre oblasť náboru zamestnancov v regióne EMEA. Dnes vedie spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., ktorú založila v roku 2013. Po rokoch práce v medzinárodnom prostredí, dnes spolupracuje s lokálnymi živnostníkmi, rodinnými firmami, malými a strednými podnikmi. Medzi populárne a úspešné služby patria mentoring a GDPR poradenstvo na kľúč. O praktických GDPR témach píše pre portál www.bezpecnostvpraxi.sk.

Pridajte Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.