Začíname podnikať. Ale ako?

S myšlienkou na vlastné podnikanie sa možno pohrávate už dlhšie. Možno vás povzbudzujú známi a rodina, že vaše výrobky sú perfektné a mali by ste ich predávať. Možno ste už aj niečo predali a aj by ste predávali viac, len ste sa nerozhodli, že už seknete s prácou na plný úväzok.

A pritom, je úplne v poriadku tvoriť vynikajúce torty, šiť deky alebo tvoriť darčekové krabičky či šperky pre vlastné potešenie a pre potešenie obdarovaných. Je úplne v poriadku vytvoriť web, fotografiu, obraz výmenou za službu, ktorá má pre vás hodnotu. Je to vaše rozhodnutie. 

Je to úplne v poriadku, ak ste sa tak rozhodli. 

Ak tvorbu týchto dielok považujete za svoj koníček a máte príjem zo zamestnania, ktoré vás živí. Lenže spravidla v tomto momente začne pokoj duše tvorcu nahlodávať červíček pochybností. Nemal by som predsa len svoje veci predávať?

Toto stepovanie na križovatke zmien pozná dôverne mnoho ľudí. Keď sa raz rozhodnete, veľmi sa vám uľaví. Dôležité ale je, aby ste sa rozhodli podľa seba. Rozhodli ste sa íst do toho? Tak poďme na to.

Forma podnikania. Živnosť alebo s.r.o.?

Veľmi zjednodušene: živnosť rýchlo založíte, jednoducho ukončíte. Spoločnosť s ručením obmedzením je veľmi ťažké zrušiť, keď sa raz rozhodnete, že už nechcete podnikať. Ale budete ju môcť predať. 

Živnostník vedie jednoduché účtovníctvo a nemusí mať na živnosť zavedený osobitný podnikateľský účet v banke, podnikateľ s s.r.o. vedie podvojné účtovníctvo a musí mať podnikateľský účet.  

V prípade živnosti máte povinnosť platiť odvody a poistné vo výške zárobkov za predošlý rok. To znamená, že ak v jeden rok zarobíte veľa, odvody a poistné budú v ďalší rok vysoké. Bez ohľadu na to, koľko zarobíte, musíte ich zaplatiť. Samozrejme, ak platíte minimálne odvody, minimálna bude aj vaša prípadná dávka v čase práceneschopnosti. 

Živnostník ručí za prípadné dlhy celým majetkom. Ak máte svoju firmu, v ktorej ste konateľ aj spoločník, tak spoločník neručí, ručí len spoločnosť. Prakticky to znamená, že v prípade platobnej neschopnosti a exekúcie môže exekútor siahnuť živnostníkovi aj na dom či auto, v prípade firmy len na firemný majetok. 

Ako založiť živnosť alebo firmu

Živnosť si môžete založiť sami alebo oslovíte profesionálnu firmu, ktorá vám ju založí. Vyplníte dotazník, podpíšte splnomocnenie a za pár dní máte živnosť založenú. Cena za túto službu sa pohybuje okolo 25 eur. V prípade založenia s.r.o. Je postup rovnaký, len čas je dlhší a cena vyššia – okolo 260 eur, pretože aj papierovačiek a dokumentácie je oveľa viac. V tejto cene je zároveň zahrnutý poplatok za elektronický zápis do obchodného registra vo výške 150 eur, ktorý by ste museli zaplatiť tak či onak. Pri zápise klasickou, neelektronickou formou, je tento poplatok za zápis dvojnásobný.

Výhodou využitia profesionálnych služieb je, že majú zavedené štandardné rutinné postupy vďaka ktorým máte istotu, že nezabudnete na žiadny papier, podpis, pečiatku, prihlášku. Okrem toho, mnohé z nich ponúkajú aj ďalšie nadväzujúce služby, čo osobne považujem za výhodu, pretože mám rada služby pod jednou strechou a dlhodobé vzťahy.

Slobodné povolanie ako alternatíva

Prečo by ste vmali svoju činnosť legalizovať ? Akonáhle vykonávate legálnu obochodnú činnosť, tak s povinnosťami (napríklad ohlásiť začiatok povolania na daňovom úrade a platiť daň z príjmu, ak tento presiahne 500 eur ročne, vám prichádza jú aj práva. Napríklad máte právo vymáhať zaplatenie za dodaný tovar či prácu.

Ak ste príležitostný hand-made tvorca či remeselník, svoju činnosť a príjmy môžete zlegalizovať tak, že budete podnikať formou slobodného povolania. Keď sa prestanete výrobe hand-made alebo predaju výrobkov venovať, jednoducho to zase len oznámite všade tam, kde ste to na začiatku nahlásili.

Slobodné povolanie je: 

“Využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi, ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady.”

Živnostenský zákon § 3, ods. 1, písm. b)

Aké povolania alebo činnosti spadajú pod túto definíciu? Lekári, notári, audítori, architekti, právnici, súdni znalci, výtvarníci, hudobníci, prekladatelia, novinári, spisovatelia, fotografovia, profesionálni blogeri, skrátka každý, kto predáva výrobok alebo službu, ktorá je výsledkom jeho vlastnej činnosti. Niektoré zo slobodných povolaní sú podmienené vzdelaním, štátnymi skúškami, praxou, členstvom v odborných komorách alebo inými právne záväznými predpismi.

V prípade remeselníkov a hand-made tvorcov žiadne takéto obmedzenia neexistujú a môžu slobodne tvoriť a predávať svoje výrobky. Akonáhle však začnete predávať výrobok, službu alebo dielo vytvorené inou osobou (právnickou či fyzickou), potrebujete už živnosť alebo firmu, predaj iných služieb nie je slobodným povolaním. 

Základné zákony

Ak sa rozhodnete, že budete svoje hand-made výrobky predávať, tak sa ohlásite na daňovom úrade podľa príslušnosti a zaregistrujete sa za platiteľa dane z príjmov. Dostante daňové identifikačné číslo a každoročne podáte daňové priznanie. 

Keď toto vybavíte, informujete svoju zdravotnú poisťovňu, že vykonávate slobodné povolanie a dohodnete si výšku preddavkov. 

A ešte jedna inštitúcia – sociálna poisťovňa, tej stačí predložiť čestné prehlásenie o výkone slobodného povolania. 

Podnikanie formou s.r.o. sa riadi Obchodným zákonníkom, podnikanie formou živnosti Živnostenským zákonom a slobodné povolanie zákonom či zákonmi podľa odvetvia povolania. Súvisiacimi zákonmi sú zákony o účtovníctve, dani z príjmu, dani z pridanej hodnoty, o registračnej pokladni, odpadoch, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany osobných údajov a  mnohé ďalšie, ktoré tu teraz nebudem venovať. Na všetky oblasti legislatívy si totiž môžete nájsť odborníkov a delegovať na nich povinnosť sledovať legislatívne zmeny namiesto vás.

Príjmy, dane, zmluvy

Ak niečo vyrábate a predávate v slobodnom povolaní, ide o aktívny príjem a podávate daňové priznanie ako živnostníci so živnosťou. 

Slobodné povolanie je vhodnou formou pre tých, ktorí chcú svoje autorské výrobky alebo diela predávať legálne a bez zbytočnej byrokracie. Sloboda je v začatí aj ukončení činnosti. Podmienkou pre výkon slobodného povolania je autorstvo. Preto sa aj riadi nie živnostenským ale zákonom č. 618/ 2003 Z.z. o autorskom práve a pri predaji na trhoch nepotrebuje registračnú pokladňu. Avšak pozor, stále pri predaji musíte vydať zákazníkovi príjmový doklad o prijatí tržby. 

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov v obchode. Pokiaľ podníkáte formou s.r.o. alebo živnosti, určite odporúčam vypracovanie vlastný Všeobecných obchodných podmienok (VOP), s ktorými sa zákazník oboznámi pred nákupom. VOP sú záväzným dokumentom, ktorý pomáha zákazníkovi pochopiť jeho aj vaše práva a povinnosti. Špecifikovať v nich môžete dodacie lehoty, spôsoby dodania, penále, storná, reklamačný proces. 

Pri živnosti vzniká právny vzťah objednávkou a faktúrou. Pri umeleckej zmluve na základe zmluvy a objednávky. Ak teda poskytujete výrobky na základe činnosti slobodného povolania, tak si pripravte dobré zmluvy, v ktorých budú špecifikované vyššie spomínané práva a povinnosti zmluvných strán. Na základe záväznej objednávky môžete vymáhať od druhej strany plnenie zmluvných záväzkov, napríklad platby. 


Martina Javůrková pôsobila 15 rokov ako konzultantka a manažérka pre oblasť náboru zamestnancov v regióne EMEA. Dnes vedie spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., ktorú založila v roku 2013. Spolupracuje najmä s rodinnými firmami, malými a strednými podnikmi a inštitúciami na Slovensku. Venuje sa ochrane osobných údajov a marketingu. O praktických GDPR témach píše pre portál www.bezpecnostvpraxi.sk.