GDPR, ktorému budete rozumieť

GDPR vám nedáva zmysel? Poďme to zmeniť.

GDPR prakticky a udržateľne

Robím GDPR tak, aby bolo pre vás zrozumiteľné, zmysluplné a dlhodobo udržateľné. Spracujem vašu GDPR dokumentáciu, vyškolím vám zamestancov a manažment, poradím, ak riešite konkrétny problém. Poskytujem služby zodpovednej osoby. 

Pri práci sa nespolieham na generické vzory a šablóny. Mám bohatú knižnicu aktuálnych zdrojov a vašu dokumentáciu pripravím podľa vašich skutočných potrieb. Pravidelne sledujem novinky, metodické usmernenia, rozhodnutia súdov a dozorných orgánov na Slovensku aj v zahraničí, ako aj technologické a iné dôležité informácie. Pravidelne sa zúčastňujem odborných konferencií a školení o praktickej implementácii a riadení opatrení, ktoré chránia vašu spoločnosť. Komunikujem transparentne. Vždy dopredu viete, čo a prečo budeme robiť, ako dlho to bude trvať, koľko to bude stáť. Rešpektujem špecifiká vašej organizácie a odvetvia, v ktorom pôsobíte. Diskutujeme a hľadáme najvhodnejšie riešenia vám na mieru.

Revízia dokumentácie

Aktualizácia existujúcej GDPR dokumentácie, aby bola v súlade s GDPR, Zákonom 18 / 2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov a najnovšími usmerneniami EDPB.

GDPR dokumentácia

Príprava kompletnej GDPR dokumentácie v súlade s GDPR a Zákonom 18 / 2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov a jej previazanie s existujúcou internou dokumentáciou.

Školenia

GDPR školenia sú krátke, informatívne a vždy presne na mieru podľa vašich konkrétnych potrieb. 

Zodpovedná osoba

Dohľad nad aktuálnosťou dokumentácie a správnosťou procesov, tvorba a monitoring bezpečnostnej politiky spracúvania, analýzy, testy, poradenstvo.

Poradenstvo

Praktické rady na konkrétne otázky vyplývajúce z každodennej činnosti organizácie.

Firemné procesy

Zosúladenie firemných procesov ako marketing, predaj, nábor, personalistika a iné s GDPR.

Profil

Martina Javůrková, MBA

Odborná prax

  • Pôsobila ako EMEA manažérka v medzinárodných technologických spoločnostiach
  • Pôsobila ako lektorka a konzultantka pre oblasť HR a manažmentu, neskôr sa špecializovala výhradne na ochranu osobných údajov.
  • Odborné vedomosti nadobudla vzdelávaním v renomovaných inštitúciach a priebežne ich rozvíja aj prostredníctvom členstva v DPO Clube a školeniami vedených poprednými odborníkmi GDPR komunity.
  • Odbornými článkami na GDPR témy prispieva pravidelne na portáli Bezpečnosť v praxi ->, ktorý patrí do portfólia známeho vydavateľstva Poradca podnikateľa.

Vzdelanie

  • Central European Management Institute
  • TÜV SUD Slovakia
  • IAPP
  • Aktuálne štúdium: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

Spracúvanie osobných údajov by malo byť určené na to, aby slúžilo ľudstvu.

GDPR

Recitál 4

Prihláste sa na odber newslettera

a získavajte praktické návody, ako rozumieť a robiť GDPR