Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.dimensions.sk je: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 119 144.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu ich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, dôvernosti a integrity. Aby sme vám  mohli poskytnúť naše služby, ako jednorazovo, tak aj opakovane, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a 18/2018 Zb. z.  Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame, a ako ich chránime.

Ktoré osobné údaje spracúvame a prečo (účel spracúvania)

Pri objednaní služby alebo pri stiahnutí elektornickej publikácie spracúvame vaše údaje v rozsahu:

 1. Meno a priezvisko
 2. Poštovú adresu
 3. E- mail
 4. Telefónne číslo,
 5. IČO a/alebo DIČ
 6. IP adresu

Ak sa rozhodnete odoberať nové články e-mailom alebo sa prihlásite na odber newsletter, spracúvame aj vaše:

 1. Meno a priezvisko a/ alebo prezývku (nick)
 2. E-mail

Bežný návštevník webstránky môže súhlasiť s nastavením cookies.

Právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 GPDR a podľa Z.z. 18/ 2018, a to:

 1. spracúvanie na účely plnenia zmluvy
 2. spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 3. spracúvanie na základe súhlasu
 4. spracúvanie na základe oprávneného záujmu

Konkrétne na základe týchto zákonov:

 1. Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
 2. Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné štrnásť dní, potom sa automaticky vymažú.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Komentáre

Keď zanecháte na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Pre zjednodušenie komunikácie, prvý kontakt s nami, objednanie služby, rezervovanie termínu, otázky a odpovede, používame zabezpečený kontaktný formulár, pomocou ktorého nás môžete kontaktovať. Vo formulári zanecháte svoje meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Vaše údaje budú z našich databáz vymazané po ukončení spolupráce alebo komunikácie, pokiaľ nám neudelíte súhlas so zasielaním noviniek (newsletter).

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

Používame službu Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu tak, aby bol pre vás obsahovo čo najzaujímavejší.

Sociálne siete

Na fanúšikovských stránkach Facebook  a LinkedIn môžete sledovať naše aktivity, komentovať a zdieľať naše príspevky. Pri týchto aktivitách je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov priamo uvedené média v zmysle zmluvných podmienok medzi vami ako používateľom a spoločnosťou ako poskytovateľom služby.

Newsletter

Pomocou nástroja Mailchimp od spoločnosti The Rocket Science Group LLC,  vám vieme zasielať mesačný newsletter. Prihlásenie na odber noviniek je dvojstupňové – vyplnenie formulára a následné potvrdenie kliknutím na linku v správe zaslanej e-mailom. Odber jej možné kedykoľkve zrušiť pomocou linky uvedenej v závere každých noviniek.

Dokumenty zadarmo na stiahnutie

Aj v tomto prípade používame nástroj Mailchimp od spoločnosti The Rocket Science Group LLC. Dokument si stiahnete pomocou zadania vášho mena a adresy, následne potvrdíte kliknutím na linku v správe zaslanej e-mailom a príde vám dokument, o ktorý máte záujem.

Odber nových článkov

Pomocou nástroja Jetpeck od spoločnosti Automattic Inc. sme schopní sledovať výkonnosť stránky, napríklad počet návštevníkov a odkiaľ prichádzajú (priame vyhľadávanie, sociálne siete a iné zdroje). Ako návštevníkovi stránky vám Jetpack umožňuje prihlásiť sa na odber nových článkov e-mailom. To znamená, že vždy, keď je publikovaný nový článok, príde vám do e-mailovej schránky. Odber je možné kedykoľvek zrušiť pomocou linky v závere e-mailu.

S kým zdieľame vaše údaje

Využívame podporné služby spoločností:

 1. Adaver s.r.o., Kopčianska 10, 81501 Bratislava)
 2. Zmekova & Partners, Zámocká 18, 81101, Bratislava)
 3. Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko
 4. Facebook Inc., 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko
 5. The Rocket Science Group LLC, Georgia
 6. Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110

Ako dlho uchovávame vaše údaje

 • Vaše osobné údaje poskytnuté pre účely plnenia zmluvy spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, keď slovenská legislatíva stanovuje dobu archivácie (napríklad Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iné), sú vaše údaje prenesené do zabezpečeného archívu.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania nových článkov e-mailom: uchovávame vaše údaje do vášho odvolania, teda odhlásenia z odberu. Tlačidlo na odhlásenie nájdete v každom e-maile.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newsletter : uchovávame vaše údaje do vášho odvolania, teda odhlásenia z odberu noviniek. Tlačidlo na odhlásenie nájdete v každom newsletter.
 • Sťahovanie dokumentov zadarmo: jednorázový súhlas, ďalej neuchovávame. Vymazaný z databázy Mailchimp manuálne najneskôr po 30 dňoch.
 • Súbory cookies: 14 dní

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Povinnosti dotknutej osoby (klienta):

 1. Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 2. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.
 3. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne vo webovej objednávke osobné údaje tretej osoby, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
 2. odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania
 3. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 4. prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou
 5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie
 6. vymazanie a zabudnutie

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na office@dimensions.skalebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa:Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako chránime vaše údaje

 1. Vaše údaje sú uložené po dobu maximálne 1 kalendárneho roku v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
 2. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail office@dimensions.sk ale o písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.