• GDPR

    Máte alebo nemáte povinnosť vykonať analýzu vplyvu spracúvania osobných údajov (DPIA)?

    Je veľmi veľa diskusií o tom, čo ktorý prevádzkovateľ musí a nemusí mať, a pritom riešenie jednoduché ako výber správneho auta. Iné auto potrebuje rodina, iné farmár, iné si zvolí pretekár.   Aj implementácia GDPR do organizácie a zosúladenie podnikových aktivít so zákonom o chrane osobných údajov potrebuje byť tak akurát. Firma s jednoduchými procesmi a minimom spracovateľských operácií neptrebuje robustný GDPR systém. Avšak firma s veľkým objemom spracúvaných dát a mnohými spracovateľskýcmi operáciami, tá potrebuje už naozaj dôkladný, pravidelný a individuálny prístup.  Aby sme neskĺzli ani do príliš laxného, ale ani príliš nepružného extrému, odporúčam klientom zjednodušiť si rozhodovanie pomocou faktov a od relevantných inštitúcii.  GDPR Článok 5 (zásady…