GDPR predstavuje pre spoločnosti a inštitúcie množstvo nových povinností. Naše riešenia pre vás sú komplexné, od vstupného auditu cez ad hoc konzultácie, školenia, monitoring legislatívy SR a pravidelnú aktualizáciu dokumentácie, až po implementačné projekty a nastavovanie procesov v organizácii.

Na rolu zodpovednej osoby sme sa pripravovali v spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. , kde sme získali certifikát pre pôsobenie zodpovednej osoby. Jedným certifikátom to ale nekončí.

Pravidelne sa zúčastňujeme odborných workshopov, konferencií a seminárov týkajúcich sa praktického nasadenia a riadenia opatrení, ktoré chránia vašu spoločnosť. Medzi zásadné znalostné aktíva radíme naše aktívne členstvo v medzinárodnej asociácii profesionálov v oblasti ochrany súkromia – IAPP International Association of Privacy Professionals – a absolvovanie náročných školení v Bruseli. Aktuálne sa uchádzame o akreditáciu CIPM (Certified Information Privacy Management) a CIPP/-E (Certified Information Privacy Professional – EU), ktoré sú jedinými celosvetovo uznávanými profesijnymi certifikátmi.

Disponujeme bohatou knižnicou judikatúr, súdnych rozhodnutí, prípadových štúdií a komentárov, investovali sme do licencií a prístupov na medzinárodné odborné platformy, a na dennej báze sledujeme novinky, metodické usmernenia a iné dôležité informácie. 

Veríme, že v spolupráci s nami ochrana osobných údajov bude pre vás jednoduchá, a hlavne spoľahlivá, v súlade s legislatívou. Pozrite si našu ponuku služieb a napíšte alebo zavolajte nám.