GDPR vám nedáva zmysel? Mne áno.

GDPR, ktoré bude baviť aj vás

Vykonávam revízie a úpravy GDPR dokumentácie, poskytujem GDPR školenia manažmentu a zamestnancov, a služby zodpovednej osoby. Neponúkam žiadne generické riešenia, ale všetko je previazané s vašimi konkrétnymi potrebami a biznisom. GDPR na mieru pre vašu organizáciu je exkluzívnou službou pre vybraných klientov.

Pravidelne pre vás sledujem novinky, metodické usmernenia, rozhodnutia súdov a dozorných orgánov na Slovensku aj v zahraničí, ako aj technologické a iné dôležité informácie, a navrhujem riešenia, aby vaša dokumentácia a procesy boli vždy aktuálne. Pravidelne sa zúčastňujem odborných konferencií a školení o praktickej implementácii a riadení opatrení, ktoré chránia vašu spoločnosť.

Komunikujem transparentne. Vždy dopredu viete, čo a prečo budeme robiť, ako dlho to bude trvať, koľko to bude stáť. Rešpektujem špecifiká vašej organizácie a odvetvia, v ktorom pôsobíte. Diskutujeme a hľadáme najvhodnejšie riešenia vám na mieru.

Dokumentácia

Revízie existujúcej GDPR dokumentácie a aktualizácia, príprava novej dokumentácie v súlade s GDPR a Zákonom 18 / 2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov a jej previazanie s existujúcou internou dokumentáciou.

Konzultácie a školenia

Praktický pohľad na procesy ako marketing, nábor zamestnancov, personalistika a iné a zhodnotenie ich súlaud s požiadavkami GDPR.

GDPR školenia sú krátke, informatívne a vždy presne na mieru podľa vašich konkrétnych potrieb. 

Zodpovedná osoba

Dohľad nad aktuálnosťou dokumentácie a správnosťou procesov, aktualizácia dokumentáciu, tvorbe firemnej kultúry nastavenej na ochranu osobných údajov, tvroba a monitoring bezpečnostnej politiky spracúvania. 

Potrebujete GDPR?

Napíšte mi a dohodneme si termín nezáväzného online stretnutia, počas ktorého sa zoznámime a dohodneme si detaily prípadnej spolupráce.