Podnikajte bez zbytočných chýb. Využite poradenstvo zamerané na marketing a stratégie ako sa zviditeľniť na trhu a zvýšiť tržby.

Necítite sa komfortne pri on-line komunikácii? Chcete podať profesionálny výkon? Vyskúšajte školenie virtuálnej prezentácie.

Obsah, dizaj, funkčnosť, analytika. Bezpečnosť, GDPR a ostatné potrebné náležitosti. Postaráme sa o váš web alebo e-shop.


Ako spolupráca prebieha

Virtuálne stretnutia cez Skype alebo FaceTime využívame s klientmi už od roku 2015. Predtým, než reálne naša spolupráca začne, pozhovárame sa nezáväzne o vašich potrebách a predstavách.

Poradenstvo zahŕňa disciplíny ako koučing, mentoring a vzdelávacie prvky. Je vhodné pre podnikateľov, ale aj pre tých, ktorí podnikanie zvažujú. Poradenstvom na mieru získate informácie a vedomosti, ktoré by ste inak prácne získavali za cenu zdržania a zdĺhavého objavovania dávno objaveného.

Poradenstvo, ako aj virutálne školenia sú realizované individuálnou formou.

Na základe rozhovoru pripravíme pre vás návrh služby alebo kombinácie služieb a cenovú kalkuláciu. Ako vám môžeme pomôcť?


Rezervácie a informácie