Odborné zručnosti

Profesionálne vedenie pracovných pohovorov
Lektorské zručnosti

Mäkké zručnosti

Asertívna komunikácia
Prezentačné zručnosti

Konzultačné služby

Analýza vzdelávacích potrieb
Vytvorenie kompetenčného modelu

Ponúkame vám novinku na slovenskom trhu, prvý ucelený kurz –  Recruiter/ Špecialista výberu zamestnancov – určený pre tých, ktorí sa chcú stať profesionálnym špecialistom výberu zamestnancov. Tento kurz vám v 5 moduloch ponúka teoretické aj praktické informácie kde a ako vyhľadať kandidátov, ako profesionálne využívať sociálne siete, tradičné headhunterské techniky oslovenia kandidátov, ako viesť pracovný pohovor a vybrať najvhodnejšieho uchádzača. Naviac si osvojíte si aj efektívne vyjednávacie a komunikačné techniky, ktoré vám pomôžu stať sa obľúbeným headhunterom každého kandidáta a  rovnocenným partnerom hiring manažéra. Máte jedinečnú možnosť získať za päť dní praktické ucelené know-how založené na 15 rokoch našich skúseností.

Na kurze získate 

40 hodín praktických informácií, ukážok a nácvikov  | 5 individuálnych konzultácií počas kurzu | individuálny prístup a odporúčania na mieru pre vás| školiace materiály ku každému modulu| šablóny a užitočné dokumenty pre úspešnú prax | konzultačnú podporu po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu | prax s možnosťou následného zamestnania | certifikát o absolvovaní kurzu

Newsletter

Partneri