Ako správne na cookies, sociálne siete a priamy marketing od 1.2.2022

Od 1. februára 2022 nadobúda platnosť Zákon o elektronických komunikáciách. Pri porušení môžu podnikatelia očakávať pokuty od 200 EUR do 10 % ročného obratu pre PO, nepodnikatelia od 200 EUR do 20.000 EUR. Na čo sa zamerať pri marketingových činnostiach? V článku nájdete niekoľko najčastejších činností a odpovedí na otázky.

Priamy marketing

Akékoľvek e-maily, sms-ky alebo volania, ktoré realizujete na účel prezentácie svojich tovarov alebo služieb sú priamym marketingom, bez ohľadu na to, či konáte samostatne alebo poveríte volaniami sprostredkovateľskú organizáciu. Zákon rozlišuje, či voláte existujúcim alebo potenciálnym zákazníkom, upravuje povinnosti vo vzťahu so sprostredkovateľmi, využívanie telefónnych automatov, nahrávanie a volania na verjene dostupné čísla.

Nová povinnosť

 • Uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas po dobu najmenej štyroch rokov od odvolania súhlasu. 
 • Informovať ako je možné predchádzajúci súhlas kedykoľvek a jednoducho odvolať alebo zamietnuť volanie na účely priameho marketingu alebo získania súhlasu.

Výnimky

 • Priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb existujúcim zákazníkom,
 • Priamy marketing prostredníctvom elektronickej pošty adresovaný na zverejnené kontaktné údaje,
 • pri splnení podmienky, že je možné kedykoľvek odvolať súhlas.

Ak vás problematika zaujíma bližšie alebo ak by ste si chceli rozšíriť vedomosti aj o iné činnosti priameho marketingu, objednajte si u nás konzultáciu.

Volania

V princípe platí, že pre volania:

 • existujúcich zákazníkov s ponukou podobných tovarov a služieb nepotrebujete súhlas vopred, ale musíte im poskyntúť možnosť odmietnúť tieto volania,
 • potenciálnych zákazníkov potrebujete ich súhlas vopred,
 • pri verejne dostupných kontaktoch je na mieste opatrnosť, nesmú sa automaticky využívať na marketingové oslovovanie,
 • s kontakmi v rámci sociálnych sietí, napríklad LinkedIn, je možné pracovať, ak volaniu predchádza získanie súhlasu.

Nezabudnite aj na prijatie a vypracovanie technických a organizačných bezpečnostných opatrení a na zaškolenie oprávnených osôb. A samozrejme – preukázateľnosť, najmä získaných súhlasov.

Cookies od 1.2.2022

Spracovanie analytických a marketingových cookies môže byť vykonávané iba na základe súhlasu používateľa. Návštevník musí byť informovaný o: 

 • o účelezískavania a ukladania informácií,
 • využití cookies na webovej stránke, napr. prostredníctvom lišty alebo cookie bannera,
 • účele použitia jednotlivých cookies, o ich funkčnosti a o tom, či sa údaje poskytujú 3. stranám. 

Informačná povinnosť: 

 • Cookie banner / lišta s textom, ktorý špecifikovuje súbory cookies, ich funkciu, prevádzkovateľa, lehotu uloženia a tretie strany,
 • Pozor na zrozumiteľnosť textu,
 • Ideálne je ponechať návštevníkovi možnosť vrátiť sa k lište.

Facebook 2022

 • Lookalike audience – pri nahrávaní vlastného zoznamu zákazníkov je nutný ich súhlas s týmto účelom.
 • Advanced Matching u Facebooku nad rámec cookies, nutný súhlas so spracovaním osobných údajov na účel cielenej rekelamy.
 • Viac pixelov na viacerých weboch – v poriadku, ak ide o jednu firmu a jej viaceré weby.
 • Majiteľ reklamného účtu  – v ideálnom prípade by mal byť jeden majiteľ Reklamného účetu, pixelu či Business Manager na FB.

Súhlas podľa GDPR

Aj po takmer štyroch rokoch odkedy vstúpilo GDPR do platnosti len veľmi málo spoločností žiada o súhlas správne. Zopakujme si preto základné princípy:

 • aktívne daný, teda žiadne vopred označené súhlasy
 • dobrovoľný, teda existuje možnosť nedať súhlas, 
 • jednoznačný, teda je získaný pre každý účel osobitne, 
 • byť oddelený od ostatných podmienok.  

Návštevník musí byť imformovaný o možnosti zmeniť alebo odvolať súhlas. Odvolanie súhlasu musí byť rovnako jednoduché ako jeho udelenie. Prevádzkovateľ môže užívateľa informovať aj o dôsledkoch odvolania súhlasu, napr. vplyv na niektoré funkcie stránky.

Prevádzkovateľ nesmie použiť osobné údaje získané prostredníctvom súhlasu na iný účel, než na aký ich získal bez toho, aby vykonal test zlučiteľnosti súhlasov. Prevádzkovateľ v prípade kontroly dozorným orgánom povinný preukázať súhlasy. 

Odporúčanie

Neviete kde začať? Rada vám s tým pomôžem. Kontaktujte ma