• GDPR

  Menovanie zodpovednej osoby podľa GDPR

  Potrebujeme vymenovať zodpovednú osobu? Môžem to byť aj ja? Prečo nie? Koľko to bude stáť? Toto sú najčastejšie otázky podnikateľov a riaditeľov firiem. Ak odpovede hľadáte aj vy, možno vám pomôžu nasledujúce riadky.  Povinné menovanie zodpovednej osoby Nie každá spoločnosť, teda prevádzkovateľ, je povinný menovať zodpovednú osobu, hoci WP 29 to vyslovene odporúča. Menovaniu sa však nevyhnete, ak: Vašimi hlavnými činnosťami sú také spracúvateľské operácie, ktoré vyžadujú pravidlené a systematcké monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu Hlavnými činnosťami je spracúvanie osobitných kategórii osobných údajov vo veľkom rozsahu Ide o spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky Čo sú to hlavné činnosti? To sú také hlavné operácie, ktoré…

 • GDPR

  Zavedenie GDPR do organizácie

  Zavedenie GDPR nie je až tak komplikované, ak je organizácia čo len trochu otvorená myšlienke, že  si trochu upratá v osobných údajoch, ktoré spracúva, v dokumentácii a firemných procesoch. Spolupráca s takýmito spoločnosťai je konštruktívna a príjemná. Je taká pekná slovná hračka, že GDPR znamená Get Data Protection Right. Je to ako doma, keď sa idete sťahovať a vezmete do ruky každú vec, pričom sa pýtate sami seba, na čo vám vlastne je a či ju fakt potrebujete do nového domu. Všetky existujúce procesy treba popísať a zanalyzovať. Dobré otázky na začiatok Aké údaje spracúvame? Aký je účel spracúvania týchto údajov? Na akom právnom základe stojí? Aké informačné systémy používame?…

 • GDPR

  Čo je to GDPR a koho sa týka

  Skratka GDPR (General Data Protection Regulation) znamená v preklade “Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov”. GDPR je na Slovensku prenesené do Zákona č. 18/ 2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý do platnosti vstúpil 25.5. 2018. KTO JE KTO Dotknuté osoby všetky fyzické osoby, ktorých údaje sú spracúvané Prevádzkovatelia každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva ich Sprostredkovatelia každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa Oprávnené osoby zamestnanci mzdového a personálneho oddelenia alebo manažéri, ktorí majú prístup ku osobným údajom zamestnancov Zodpovedné osoby známe aj pod názvom Data Protection Officer (DPO), špecificky vyškolení špecialisti, ktorí pomáhajú prevádzkovateľom a sprostredkovateľom dosiahnuť súlad s nariadením GDPR…