Tag: implementácia GDPR

 • Situácia 21

  Situácia 21

  Situácia 21 je výraz pre riziko, o ktorom by sme radšej nevedeli. Riziko je hypotetické a riešenie je drahé alebo zdĺhavé, nemáme na to ľudí, rozpočet, čas alebo jednoducho sme pohodlní sa ním zapodievať, lebo veď – to riziko je len hypotetické! – ešte nikdy sa to nestalo, nikdy sme to nepotrebovali, nikto to nerobí,…

 • Ako zaviesť GDPR do organizácie

  Ako zaviesť GDPR do organizácie

  Zavedenie GDPR do organizácie začína analýzou pracovných postupv, procesov a spracovateľkých operácií, pokračuje prípravou dokumentácie a nekončí nikdy. Zavedenie GDPR ale nie je až tak komplikované, ak je organizácia čo len trochu otvorená myšlienke, že  si trochu upratá v osobných údajoch, v dokumentácii a firemných procesoch. Všetky existujúce procesy treba pomenovať, popísať a zanalyzovať. Dobré…

 • Menovanie zodpovednej osoby podľa GDPR

  Menovanie zodpovednej osoby podľa GDPR

  Potrebujeme vymenovať zodpovednú osobu? Môžem to byť aj ja? Prečo nie? Koľko to bude stáť? Toto sú najčastejšie otázky podnikateľov a riaditeľov firiem. Tento článok prináša odpovede na tieto otázky.  Povinné menovanie zodpovednej osoby WP 29, bývalá pracovná skupina v EP, ktorá podávala odporúčania, ako GDPR implementovať prakticky, vyslovene odporúča menovať zodpovednú osobu každej organízácii.…

 • Čo je to GDPR a koho sa týka

  Čo je to GDPR a koho sa týka

  Skratka GDPR (General Data Protection Regulation) znamená v preklade “Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov”. GDPR je na Slovensku prenesené do Zákona č. 18/ 2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý do platnosti vstúpil 25.5. 2018. Týka sa každého prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje.  Na území Slovenskej republiky platil pred účinnosťou tejto legislatívy zákon…