• GDPR

    Menovanie zodpovednej osoby podľa GDPR

    Potrebujeme vymenovať zodpovednú osobu? Môžem to byť aj ja? Prečo nie? Koľko to bude stáť? Toto sú najčastejšie otázky podnikateľov a riaditeľov firiem. Ak odpovede hľadáte aj vy, možno vám pomôžu nasledujúce riadky.  Povinné menovanie zodpovednej osoby Nie každá spoločnosť, teda prevádzkovateľ, je povinný menovať zodpovednú osobu, hoci WP 29 to vyslovene odporúča. Menovaniu sa však nevyhnete, ak: Vašimi hlavnými činnosťami sú také spracúvateľské operácie, ktoré vyžadujú pravidlené a systematcké monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu Hlavnými činnosťami je spracúvanie osobitných kategórii osobných údajov vo veľkom rozsahu Ide o spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky Čo sú to hlavné činnosti? To sú také hlavné operácie, ktoré…