• Ochrana súkromia

    GDPR a LinkedIn alebo Prečo stále dostávam spam?

    Kritici nariadenia GDPR mi radi pripomínajú, aké je toto nariadenie zbytočné v dobe sociálnych sietí a všadeprítomných kamerových systémov. Pýtajú sa, načo je GDPR dobré, keď aj tak im volávajú z telemarketinových spoločností alebo ich obťažujú nevyžiadané e-mailové ponuky. Aby som ujasnila hneď na začiatku, tak volávajú aj mne a spam dostávam aj ja. Je teda to GDPR nejako užitočné pre dotknuté osoby, teda bežného človeka?  Áno je. Ak pozná svoje práva a vie ich uplatniť. Poďme na to pekne jedno po druhom. Právo na informácie V prvom rade má dotknutá osoba právo na informácie. Prevádzkovateľovi, teda firme, ukladá zákon povinnosť informovať dotknutú osobu o tom, kto presne je prevádzkovateľ,…