Pre zamestnávateľov

Slovenská republika začína fungovať na tzv. „COVID AUTOMATE“. Aktuálne informácie pre zamestnávateľov platné od 8. 2. 2021

COVID AUTOMAT je monitorovací a signalizačný systém. Poskytuje včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy, aby mohol zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy. Regionálne môže byť situácia veľmi odlišná v rámci Slovenskej republiky, a teda aj opatrenia by mali odzrkadľovať odlišné ciele a potreby na regionálnej úrovni. Čo majú urobiť zamestnávatelia Prevádzkovatelia …

Slovenská republika začína fungovať na tzv. „COVID AUTOMATE“. Aktuálne informácie pre zamestnávateľov platné od 8. 2. 2021 Čítajte viac »

Rozhovor za milión. Vlastne za 35 miliónov eur

GDPR už dávno nie je strašiakom zamestnávateľov. Svoje HR procesy by ste však mali mať stále pod kontrolou. Lebo lepšie je byť pripravený, ako prekvapený. Značku H&M mám už roky medzi obľúbenými. Keď som sa dočítala o GDPR pokute viac ako 35 miliónov pre túto spoločnosť, automaticky som predpokladala, že pôjde o únik údajov zákazníkov. …

Rozhovor za milión. Vlastne za 35 miliónov eur Čítajte viac »

Ako vybrať správneho zamestnanca

Klasická situácia. Obsadzujeme pracovnú pozíciu. Neskoro, ale predsa, prebehol príslušný schvaľovací proces, ktorý je vždy pomalší ako život a potreby tímu. Potom to ešte nejaký čas trvá, ale konečne nastane deň, keď sa stretáme zoči voči s kandidátmi na voľné pracovné miesto.  Ak sme zodpovední, tak sme si na pohovory rezervovali viac-menej celý deň a …

Ako vybrať správneho zamestnanca Čítajte viac »

Tešíte sa na home-office?

Počiatkom tretieho tisícročia predstavovali mobilný telefón a notebook spolu s firemným autom jeden z najprestížnejších zamestnaneckých benefitov. Časom ľudia pochopili, že mobil a notebook sú pracovnými prostriedkami a záujem o tento typ benefitu opadol.  Firemné benefity  Firemné benefity sú financované zo sociálneho fondu zamestnávateľa. Ten je tvorený 0,6% súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom …

Tešíte sa na home-office? Čítajte viac »

Spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Nutnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom je skutočnosťou,  s ktorou je skôr či neskôr konfrontovaný každý zamestnávateľ. Či už ide o organizačné dôvody na strane zamestnávateľa, alebo je podnetom  správanie sa a konanie konkrétneho zamestnanca na pracovisku (nedostatočné a neuspokojivé plnenie pracovných úloh, nevhodné správanie a pod.) je vždy zodpovednosťou zamestnávateľa, aby pracovný pomer ukončil  v súlade s platnou právnou úpravou. Súdna …

Spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa Čítajte viac »