Pre zamestnávateľov

Dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko. Aktualita pre zamestnávateľov (11/2021)

Dňa 15.11. 2021 vstúpil do platnosti zákon č. 412/2021 Z. z. ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktorý upravuje dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa. Zmien je viacero, do osobitnej pozornosti si dovoľujeme dať Zákon č. 311/ 2001 Z.z. – Zákonník  práce, kde v § 250b pribudli …

Dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko. Aktualita pre zamestnávateľov (11/2021) Čítajte viac »

Slovenská republika začína fungovať na tzv. „COVID AUTOMATE“. Aktuálne informácie pre zamestnávateľov platné od 8. 2. 2021

COVID AUTOMAT je monitorovací a signalizačný systém. Poskytuje včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy, aby mohol zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy. Regionálne môže byť situácia veľmi odlišná v rámci Slovenskej republiky, a teda aj opatrenia by mali odzrkadľovať odlišné ciele a potreby na regionálnej úrovni. Čo majú urobiť zamestnávatelia Prevádzkovatelia …

Slovenská republika začína fungovať na tzv. „COVID AUTOMATE“. Aktuálne informácie pre zamestnávateľov platné od 8. 2. 2021 Čítajte viac »

Tešíte sa na home-office?

Počiatkom tretieho tisícročia predstavovali mobilný telefón a notebook spolu s firemným autom jeden z najprestížnejších zamestnaneckých benefitov. Časom ľudia pochopili, že mobil a notebook sú pracovnými prostriedkami a záujem o tento typ benefitu opadol.  Firemné benefity  Firemné benefity sú financované zo sociálneho fondu zamestnávateľa. Ten je tvorený 0,6% súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom …

Tešíte sa na home-office? Čítajte viac »