Tag: súhlas podľa GDPR

  • Ako správne na cookies, sociálne siete a priamy marketing od 1.2.2022

    Ako správne na cookies, sociálne siete a priamy marketing od 1.2.2022

    Od 1. februára 2022 nadobúda platnosť Zákon o elektronických komunikáciách. Pri porušení môžu podnikatelia očakávať pokuty od 200 EUR do 10 % ročného obratu pre PO, nepodnikatelia od 200 EUR do 20.000 EUR. Na čo sa zamerať pri marketingových činnostiach? V článku nájdete niekoľko najčastejších činností a odpovedí na otázky. Priamy marketing Akékoľvek e-maily, sms-ky…