• GDPR

    GDPR a súhlas

    Rok po vstupe GDPR a zákona 18/2018 do platnosti nemajú mnohí jasno v tom, ako spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom. A tak si na všetko vyžiadajú súhlas, pre istotu – a v rozpore so zákonom. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pritiom nemusí byť platný, ak nie sú dodržané zákonné podmienky na jeho získanie. Rýchla rekapitulácia. Ako prevádzkovateľ môžete spracúvať osobné údaje na vami vymedzený účel a v súlade s jedným z právnych základov: súhlas  zmluvné a predzmluvné vzťahy zákonná povinnosť ochrana dotknutej osoby verejný záujem oprávnený záujem prevádzkovateľa Zároveň o tejto skutočnosti, že nejaké (aké) údaje spracúvate, prečo a na akom právnom základe, informujete dotknuté osoby. …