Tag: inšpirácia

  • Matt Ridley: Původ ctnosti

    Matt Ridley: Původ ctnosti

    Má slovo „cnosť“ pre človeka dnešnej doby ešte význam? Alebo už vonia archaizmom, nepoužiteľným pre dnešný svet? V knihe „Původ ctnosti“ Matt Ridley zosumarizoval niekoľko úvah a myšlienok o občianskej spoločnosti a medziľudských vzťahoch. Na teórii hier vysvetľuje rôzne stratégie ľudského jednania a ich dôsledky primárne v rovine „altruizmus – sebectvo“. Väzňova dilema Prvá a najslávnejšia hra sa volá „Väzňova dilema“. Dvaja…