Category: Mentoring

  • Technológie (nielen) pre pamätníkov a čo by sme sa mali od našich predkov naučiť

    Technológie (nielen) pre pamätníkov a čo by sme sa mali od našich predkov naučiť

    Nové technológie si vyžadujú nové zručnosti. Schopnosť učiť sa je najdôležitejšou schopnosťou. Pretože, ako vedel už Darwin, prežijú tí najprispôsobivejší. Nenechajme sa ukolísať pocitom, že nové technológie patria do rúk mládeži. Ak odložíme predsudky voči novinkám a romatizujúce predstavy o našich predkoch, ktorých vidíme v kroji a krpcoch dupať po hlinenej dlážke tak si musíme…

  • Matt Ridley: Původ ctnosti

    Matt Ridley: Původ ctnosti

    Má slovo „cnosť“ pre človeka dnešnej doby ešte význam? Alebo už vonia archaizmom, nepoužiteľným pre dnešný svet? V knihe „Původ ctnosti“ Matt Ridley zosumarizoval niekoľko úvah a myšlienok o občianskej spoločnosti a medziľudských vzťahoch. Na teórii hier vysvetľuje rôzne stratégie ľudského jednania a ich dôsledky primárne v rovine „altruizmus – sebectvo“. Väzňova dilema Prvá a najslávnejšia hra sa volá „Väzňova dilema“. Dvaja…