Cenník

Cena vzdelávacích a poradenských služieb zahŕňa:

  • Honorár lektora alebo konzultanta
  • Cestovné náklady a náklady na ubytovanie
  • Školiace materiály pre každého účastníka
  • V prípade otvorených kurzov zabezpečenie miestnosti a občerstvenia
  • V prípade individuálny kurzov cena zahŕňa aj 4 x 30 minútových konzultácii po dobu 1 mesiaca od ukončenia školenia a na mieru vypracované odsúhlasené dokumenty
  • V prípade on-line kurzov cena zahŕňa aj na mieru vypracované odsúhlasené dokumenty

Cenová ponuka je vypracovaná pre každého klienta na mieru, v závislosti od rozsahu, náročnosti, počtu účastníkov, načasovania a iných špecifikovaných faktorov, ktoré sú predmetom objednávky.

  • Firemné vzdelávanie: od 560 eur/ 1 deň
  • Otvorené kurzy: od 97 eur/ osoba
  • Individuálne vzdelávanie: od 138 eur/ 4 hodiny
  • On-line vzdelávanie: od 39 eur/ 90 minút

 

button (3)