Cenník

Cena vzdelávacích a poradenských služieb zahŕňa:

  • Vstupnú analýzu vzdelávacích potrieb
  • Prípravu a realizáciu zvolenej vzdelávacej aktivity
  • Školiace materiály pre každého účastníka
  • Pracovné zošity
  • Výslednú písomná súhrnná správa a osobná/ telefonická spätná väzba
  • Bonusové konzultačné služby
  • Šablóny, dokumenty a materiály pre ďalšiu prácu
  • Občerstvenie pre účastníkov
  • Vystavenie osvedčenia o absolvovaní školenia

Cenová ponuka je vypracovaná pre každého klienta na mieru, v závislosti od lokality, časového rozsahu, počtu účastníkov, počtu lektorov, načasovania a iných špecifikovaných faktorov, ktoré sú predmetom objednávky.

 

button (3)