ŠKOLENIE: Profesionálne vedenie pracovného pohovoru

Školenia sú vhodné najmä pre  HR manažérov, riaditeľov ľudských zdrojov, personalistov a HR špecialistov, stredný manažment, vrcholových manažérov, majiteľov spoločností, start-up CEO, budúcich manažérov a vedúcich prevádzok.

Naučte sa s nami, ako môžete váš pohovor odlíšiť od desiatok iných, ktoré už kandidát absolvoval. Osvojte si moderné techniky behaviorálneho vedenia pracovného pohovoru, pomocou ktorých spoznáte jeho základné vzorce správania sa, motivačné faktory a reakcie v rozličných situáciách. Naviac získajte nový vhľad do signálov neverbálnej komunikácie, ktoré vnímate, ale aj vysielate.

Kompetečné vedenie pracovného pohovoru vám pomôže zlepšiť štruktúru celého pracovného pohovoru ako takého, overiť skutočnú úroveň schopností a zručností kandidáta, ale najmä jeho pripravenosti podávať očakávaný výkon na pozícií, ktorú obsadzujete.

Po workshope budete vedieť ako sa efektívne sa pripraviť, ako viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor, aké otázky sa pýtať a ako intepretovať odpovede, ako motivovať kandidáta, aby sa rozhodol pre vašu ponuku a ako sa rozhodovať pri finálnom výbere kandidáta. Školenie odporúčame absolvovať ako dvojdennú aktivitu.

Z obsahu školenia „Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru“:

 • Príprava na pohovor. Spôsoby ako môžete ovplyvniť otvorenosť kandidáta
 • Uplatnenie koučovacích princípov pri poznávaní kandidáta
 • Aktívne počúvanie. 5 zmyslov a reč tela
 • Porozumenie verbálnym a neverbálnym signálov
 • Behaviorálny a kompetenčný pohovor
 • STAR a iné techniky vedenia behaviorálneho pohovoru
 • Ako spoznať kandidáta a jeho motiváciu
 • Účinné otázky. Príprava, načasovanie, interpretácia
 • Podľa čoho a ako hodnotiť kandidátov. Najčastejšie omyly a prehliadané skutočnosti
 • Vyhodnotenie pohovorov a výber najvhodnejšieho kandidáta
 • Sebareflexia a sebakontrola

Z obsahu školenia „Kompetenčné vedenie pracovného pohovoru“:

 • Rozlišovacie kritéria pre kľúčové a odborné kompetencie
 • Meranie kompetencií, výhody a nevýhody jednotlivých postupov
 • Kompetencie pre optimálne výsledky
 • Prehľady a príklady odborných kompetencií
 • Popis úrovne kompetencií
 • Správne stanovenie závažnosti kompetencie
 • Spôsoby overovania kompetencií
 • Kľúčové otázky pred kompetenčným pohovorom
 • Príprava kompetenčného pracovného pohovoru
 • Všeobecné kompetenčné otázky
 • Kompetenčné otázky podľa typu pozície
 • Kompetenčné otázky podľa typu kompetencie
 • Vyhodnotenie výsledkov kompetnčného pohovoru

Chcete si prečítať, čo povedali účastníci podobných školení?

Každý účastník získa:

 • osvedčenie o úspešnom absolvovaní školenia
 • bonusové konzultácie
 • e-knihu

Chcem sa hneď prihlásiť!


Chcete toto alebo iné školenie na mieru pre pracovníkov vašej spoločnosti? Informujte sa o voľných termínoch realizácie a cenovej ponuke!

Iné firemné školenia: