Ako sme konzultovali v kaderníctve

Sedela som v kaderníckom kresle u mojej dvornej kaderníčky. Už päť rokov na moju hlavu nesiahli iné ruky než tie jej. Nie preto, že jej ceny sú, mierne povedané, ľudové, ale hlavne kvôli jej remeselnej zručnosti a, samozrejme, aj preto, že si pri mojej premene vždy dobre pokecáme. Ako aj naposledy. 

Po korone drnčia telefóny všetkým kaderníčkam v meste. Dopyt vysoko prevyšuje kapacity služieb. Každý chce byť pekný: mladí, starí, muži aj ženy.

Je toto príležitosť na nejaký rast? A ako sa brániť neodbytným zákazníkom bez toho, aby ich táto moja skvelá kaderníčka stratila, a zároveň zvládla nápor práce?

Ja som v tom mala jasno. Môže zvýšiť ceny a rámcovať trh, špecializovať sa na konkrétnu cieľovú skupinu zákazníkov alebo rozšíriť priestory a pridať ešte jedno kreslo, spojiť sa s ďalšou kaderníčkou a hlavne – chce to web a rezervačný systém!

Pozývam vás pozrieť sa na toto malé kaderníctvo v malom meste pohľadom skúsenej kaderníčky, nie mojim pohľadom konzultantky s čerstvo vyfúkanou frizúrou. 

Zvýšme efektivitu! 

Rozširovať a spájať sa nemá zmysel. Pracuje vo vlastných priestoroch, popri práci sa stará o domácnosť a rodinu, rast firmy by si vybral daň v podobe nárastu povinností, ktoré aktuálne nedokáže absorbovať. Vlastne by potom robila ešte viac ako teraz.

Navýšenie cien? Prečo nie. Aspoň to eliminuje neodbytné last minute dopyty od istej skupiny zákazníkov, ktorí nerešpektujú pracovný čas a čas osobného voľna živnostníka. 

Web? A načo? Veď o nej vedia všetci. Pútač pri hlavnej ulici plní svoju úlohu viac než dostatočne, telefón neprestáva zvoniť. A ja sa tiež s novou hlavou prejdem peši po všetkých obchodoch.

A rezervačný online systém? Nezmysel! Nie, nebude to efektívnejšie. Nie, nepomôže jej to. Nie, nemôžu si ľudia len tak rezervovať termíny. Nechápem. 

Každý kadernícky úkon vyžaduje iný čas. Pánske a jednoduché detské strihania sa vykonávajú v čase, kým dámam pôsobí farba na vlasoch. Dámy majú vlasy krátke aj dlhé, husté aj jemné. Niekedy príde dáma na bežnú údržbu a oživenie účesu, inokedy si praje radikálnu zmenu a tá – áno, tá zaberie čas. Každá hlava potrebuje iný čas. 

Niežeby sa taký rezervačný online systém nedal vytvoriť. Ale telefonickými objednávkami má moja kaderníčka predstavu, kto príde a čo ju čaká. Online rezervačný systém zákazníkov nepozná a nevie, aké majú vlasy. 

Poradenstvo na mieru

Myslím, že moje nápady neboli zlé samé o sebe. Len neboli užitočné. Nie pre túto konkrétnu živnostníčku. 

Ak má konzultant kus svedomia, tak klienta do žiadnych neužitočných riešení nemanipuluje. Je v poriadku nemať čo ponúknuť.

Je v poriadku, ak ma potenciálny klient nepotrebuje.

Schopnosť viesť rozhovor s klientom, zistiť či ma potrebuje a ktoré riešenia budú pre neho užitočné, považujem za kľúčovú kompetenciu konzultanta. Konzultant musí svojou prácou priniesť klientovi reálnu, merateľnú hodnotu, inak jeho práca nemá zmysel.

Podobne, ako oceňujem, že moja kaderníčka mi nevnucuje svoje predstavy účesov, aj klienti nás konzultantov, ocenia, ak vypočujeme a zohľadníme ich potreby, možnosti a predstavy. A ak si vyberú nevhodný strih? Teda vlastne smerovanie? Zase je to na nás, aby sme efektívne formulovali riziká a varianty, prípadne sa projektu vzdali skôr ako je neskoro. Lebo peniaze nie sú všetko. 

Odborná konzultačná činnosť prichádza na rad až potom, keď už chápeme ekosystém klientovho pôsobenia a jeho ciele. K tomu sa ale treba dopracovať vnímavým počúvaním.

Ozaj, už ste poradili svojmu dodávateľovi služieb alebo predajcovi, aby zdražil to, čo od neho kupujete?  Ja mojej kaderníčke rada zaplatím viac. Pretože niektoré veci sú na nezaplatenie.


Martina Javůrková pôsobila 15 rokov ako konzultantka a manažérka pre oblasť náboru zamestnancov v regióne EMEA. Dnes vedie spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., ktorú založila v roku 2013. Spolupracuje najmä s rodinnými firmami, malými a strednými podnikmi a inštitúciami na Slovensku. Venuje sa ochrane osobných údajov a marketingu. O praktických GDPR témach píše pre portál www.bezpecnostvpraxi.sk.