Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) sa týka každej spoločnosti, bez ohľadu na veľkosť. Na čom záleží, je rozsah spracúvania osobých údajov. Myslíte, že žiadne osobné údaje nespracúvate? Viete, čo všetko a prevádzkovateľ musíte, nesmiete alebo naopak nemusíte? Dajte si vypracovať vstupnú analýzu GDPR a zistite, aké sú vaše povinnosti.

  • Zmapovanie súčasného stavu
  • Zhodnotenie a/ alebo aktualizácia toku osobných údajov
  • Účely, právne základy, zásady spracúvania podľa GDPR, riziká, technické a personálne zabezpečenie voči rizikám, zoznam dokumentácie a zmlúv, harmonogram implementácie GDPR
  • Balančné testy pre oprávnené záujmy
  • Súčasťou analýzy je návšteva podniku/ miesta podnikania a priebežné konzultácie s vedením spoločnosti
  • Výstupom je dokument, ktorý tvorí súčasť zákonom vyžadovanej GDPR dokumentácie