• Firemné vzdelávanie

  Základy kvalitného školenia

  Hlavným cieľom firemného vzdelávania býva zvýšenie vedomostného potenciálu pracovníka, zlepšenie vzťahov a komunikačných vzorcov a osvojenie si nových vedomostí potrebných pre prax. Práve s týmto cieľom, získať nové vedomosti, som sa nedávno zúčastnila trojdňového školenia. Moje štúdijné ciele boli naplnené k úplnej spokojnosti. Ako bonus naviac vnímam aj možnosť zažiť zase raz, aký je to pocit ocitnúť sa v role účastníka školenia a pozrieť sa na moju vlastnú prácu z odstupu. Vzťahy Vzťahy sú základným pilierom kvalitného školenia, významne uľahčujú prácu školiteľa a v konečnom dôsledku majú priamy vplyv na pozitívny zážitok účastníka.  Prvý vzťah začína budúci účastník vzdelávania rozvíjať s organizátorom. Či už je to interný koordinátor, špecialista alebo…

 • Firemné vzdelávanie

  Ste aktivista, reflektor, teoretik alebo pragmatik? Urobte si krátky test!

  Hovorí sa, že človek sa učí celý život, a je to pravda. Učíme sa spontánne a prirodzene zo svojich skúseností, chýb aj úspechov, od svojich priateľov, kolegov, v rámci rodiny. Učenie sa nie je doménou mladosti, hoci vo víre bežného života dospelého človeka s povinnosťami nie je vždy jednoduché zastaviť sa a zamyslieť sa – čo ešte neviem? Čo by som sa chcel naučiť? A popravde, veľa ľudí si tieto otázky ani nekladie. Jedným z dôvodov sú už spomínané každodenné povinnosti. A tým druhým môže byť fakt, že málo poznáme sami seba.  Od detstva som mala problém sústrediť sa na hovorené slovo učiteľa. Prednášky ma k smrti nudili, nevedela som…

 • Firemné vzdelávanie

  Tím, ktorý vyhráva, trénuje každý deň

  Zoznamovacie stretnutie s predstaviteľmi výrobnej spoločnosti, ktorá hľadala externého konzultanta na zavedenie vzdelávacieho systému, prebiehalo v priateľskom a humorne ladenom duchu. Možno aj preto som nespanikárila, keď sa ma regionálny šéf opýtal, či viem niečo o futbale. Pravda je taká, že o tomto športe viem asi toľko, že sa hrá s loptou, ale v uvoľnenej atmosfére som si dovolila zažartovať a odpovedala, že síce nič, ale ak bude treba, tak sa ho naučím aj hrať. Klient našťastie túto požiadavku nemal.  Bola to pekná metafora. Ak chce byť mužstvo úspešné a víťaziť, nestačí trénovať pred zápasom, ale každý deň, rozvinul myšlienku pán riaditeľ a ja som mohla len súhlasiť. Preto sa…

 • Firemné vzdelávanie

  Štyri úrovne kompetentnosti

  Pri školeniach býva dobrým zvykom porozprávať sa s účastníkmi o ich očakávaniach, čo by si zo školenia či workshopu chceli odniesť, čo by im pomohlo. Nebýva však vôbec výnimočným javom, že ich predstavy sú skôr všeobecné, skôr výnimočne sa stane, že prídu s konkrétnou predstavou. Preto je príjemné na konci vzdelávacej aktivity počuť slová ako „vôbec som netušil, že …“ alebo „uvedomil som si, že …“ nasledované presným pomenovaním informácie či zručnosti, ktoré si berú so sebou a začínajú používať. Ako je to možné, že – trochu nepresne povedané – ľudia nevedia, čo chcú? Psychológia rozlišuje štyri úrovne kompetnenosti, teda znalostí. Teória štyroch úrovní kompetentnosti vznikla v 70. – tych rokoch 20. storočia a jej…

 • Firemné vzdelávanie

  Systém vzdelávania v organizácii

  Pri tvorbe vzdelávacieho systému a jeho následnému presadzovaniu v organizácii, je dôležité mať myšlienku a vízu, ale aj vykonať analýzu vzdelávacích potrieb. Len tak sa podarí vybudovať funkčný systém a vyškoliť správnych ľudí správne zručnosti. Analýza vzdelávacích potrieb vám pomôže správne špecifikovať tréningy pre skupiny zamestnancov, aktualizovať požiadavky na ich kompetencie a lepšie pripraviť zamestnancov na nové úlohy alebo na konkrétnu prácu. Vďaka analýze tréningových potrieb znížite náklady na vzdelávanie, pretože investujete len do vzdelávania, ktoré je naozaj potrebné či už z dôvodu efektívneho zaškoľovania a adaptácie nováčikov, alebo z legislatívnych dôvodov. Jednorázová investícia do analýzy sa vráti v úsporách na nábor nových zamestnancov, znížení fluktuácie demotivovaných pracovníkov, znížení úrazovosti na pracovisku…

 • Firemné vzdelávanie

  Efektívne firemné vzdelávanie. Ako na to?

  Vzdelávanie zamestnancov mnohé spoločnosti uvádzajú ako benefit, ktorý ponúkajú. Nesprávne nastavené očakávania zamestnancov sa však môžu stať zdrojom frustrácie nejedného z nich a, v konečnom dôsledku, môžu mať negatívny vplyv na úroveň fluktuácie v spoločnosti, z ktorej demotivovaní zamestnanci odchádzajú po prvom roku, ak vyhodnotia, že sa nič nenaučili ani nemajú možnosť naučiť. Druhou stranou mince vzdelávania zamestnancov je, že mnohí zamestnanci si benefity a možnosti vzdelávania mýlia s nárokom na vzdelávanie v akejkoľvek šírke, hĺbke a cene. Chceli by vzdelávanie zaplatené zamestnávateľom, ideálne absolvované v platenom pracovnom čase. A najlepšie v oblasti, ktorá je ich srdcovka, bez ohľadu na to, či nové zručnosti potrebujú pre výkon svojho zamestnania. Firemné vzdelávanie…