• Leadership

  Čo keby etika nebolo len slovo? (vol. 2)

  Myslím si, že  ku vysokej ochote ku komformnosti, vzdania sa vlastných hodnôt za účelom získania vytúžených cieľov vedie nielen strach, ale aj nezdravá túžba po úspechu a akceptácii. Konformnosť ako návyk alebo ako životný štýl, vedie následne ku deprivácii osobnej autentickosti, čoho dôsledkom môžu byť ďalšie problémy ako napríklad neurózy, agresivita, depresii a iných ochorenia či poruchy. Napadlo mi, či práve deprivácia osobnej autentickosti a hlad po znovuobjavení svojej podstaty a integrity nie sú dôvodmi súčasnej renesancie popularity sebarozvojových seminárov a zvýšeného dopytu po takzvane motivačnej literatúre. Jasné, aj ja v ťažkých chvíľach používam pozitivistické barličky a doping v podobe motivačných citátov a podobne, ako som už o tom písala. Snažím sa ale nestratiť nikdy…

 • Leadership

  Čo keby etika nebolo len slovo? (vol. 1)

  Písať o etických rozmeroch života je v niečom podobné písaniu o láske. Každý človek na svete túži milovať a byť milovaný, každý si myslí, že milovať vie, ale definícia lásky napriek nespočetným pokusom verbalizovať ju ostáva nepolapiteľným mystériom. Pravdou pritom je, že máme romantickú predlohu toho, aké je to byť zamilovaní, ale od vzťahov, ktoré prežívame v realite – česť výnimkám – má táto predloha minimálne tak ďaleko ako podoba vyretušovanej modelky ku skutočnej žene. V otázkach etiky a morálky máme tiež nejaké vzory, ideály. Každý národ, každé etnikum a dokonca aj každý politický systém či akákoľvek sociálna skupina má svoju etiku, svoj morálny kódex, ktorý býva nielen zapísaný v zákonoch a ktorý sa odráža v umení danej…

 • Leadership

  Čo keby etika nebolo len slovo? (vol. 3)

  „Keby ľudia poznali krásu pravdivého života, vedeli, koľko prináša pokoja a vyrovnanosti, nikdy by neklamali, ani by netúžili po lži, bez ohľadu na to, či sa lož prejavuje slovom alebo životom. Veď často ľudia žijú úplne rozorvane len preto, že sa bezradne potácajú v zmätku nepravdy, klamu, lži a nevedia si rady, ako sa oslobodiť od tejto strašnej ťarchy.  Aké utrpenie vzniká z toho, že ľudia tak radi menia pravdu, ktorú vyznávajú, ale skôr alebo neskôr ich život presvedčí, že to, čo dnes je pravdou, zajtra ňou prestane byť. Mnoho ľudí žije akýmisi vidinami, neskutočnými a vysnenými a skutočným pravdám sa vyhýbajú, boja sa ich. Tak vzniká v duši človeka neistota a nespokojnosť, prameniaca z toho, že človek je…