Interný školiteľ I. (Train the Trainer I.)

Stále niekoho zaškoľujete? Vybudujte si interný tím lektorov, ktorí vám s tým pomôžu. Toto školenie je vhodné pre spoločnosti, ktoré chcú vybudovať alebo rozvíjať školiteľov vo svojej organizácii. Školenie je vedené zážitkovou formou tak, aby ste mali možnosť vyskúšať si čo najviac techník a postupov.

Účastníci školenia získajú:

 • základné poznatky o tom, ako sa pripraviť na rolu interného lektora
 • ako správne a pútavo školiť
 • aké štýly učenia existujú a ako s nimi pracovať
 • ako pripraviť obsah a harmonogram školenia pre rôzne situácie (výroba, call centrum, predajňa a iné)

Z obsahu:

 • Analýza vzdelávacích potrieb. Ako zistiť, čo účastníci očakávajú a potrebujú
 • Prehľad firemných vzdelávacích aktivít vhodných pre dospelých
 • Ako namiešať efektívny mix aktivít: prípadové štúdie, role plays, brainstorming a diskusie
 • Odkiaľ čerpať inšpiráciu pre tvorbu školenia
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti lektora
 • Ako správne pripraviť harmonogram školenia podľa veľkosti a typu skupiny účastníkov
 • Prelamovanie ľadov alebo úvodné aktivity na školení
 • Ako zvládnuť emócie a rôzne situácie v priebehu vzdelávacích aktivít
 • Výber a aplikácia aktivít podľa učebných štýlov
 • Typológia účastníkov a ako s nimi pracovať
 • Koučovacie princípy v školení
 • Meranie a hodnotenia efektivity vzdelávacej aktivity

Priebeh školenia:

 • Diskusie, brainstorming, testy
 • Praktický nácvik jednotlivých lektorských techník
 • Individuálna spätná väzba a tipy pre ďalší rozvoj
 • Dĺžka školenia: 2 dni + 1 deň skúška
 • Odporúčaný počet účastníkov: 4 – 10

Po ukončení kurzu získate:

 • Užitočné zdroje a študijné materiály
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Bonusové konzultácie


Iné firemné školenia: