GDPR pre zamestnávateľov a personalistov

Pracujte ako recruiter, HR špecialista alebo HR manažér a cítite neistotu, čo vás čaká v súvislosti s GDPR? Viete aké údaje o vašich zamestnanoch alebo uchádačoch o zamestnanie spracúvate a aká je ich bezpečnosť? Viete, kde všade ich máte, v akej forme a kto všetko má ku nim prístup? A viete, že informačný systém vôbec nemusí mať súvislosť s počítačmi a IT sieťou, že to môže byť aj váš firemný vizitkár?

 
Zistite, aké sú vaše povinnosti vyplývajúce z nariadenia o ochrane osobných údajov. V praktickom školení si objasníme základné pojmy, ale venovať sa budeme najmä praktickej časti ako implementovať požiadavky zákona na ochranu osobných údajov zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie.
 
Školenie je praktické a vecné. Spoločne vypracujeme vzorovú dokumentáciu  a dostanete presný návod, ako postupovať krok po kroku pri implementácii vo vašej spoločnosti. 
 

Z obsahu:

 • Základné pojmy, zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov
 • Zmapovanie spracovateľských operácií. Aké dáta a prečo spracúvame, ako sú chránené
 • Správne určenie účelu spracúvania osobných údajov
 • Právne základy pre spracúvanie osobných údajov
 • Kategórie osobných údajov a citlivé údaje po novom
 • Profilovanie zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie
 • Súhlas dotknutej osoby ako právny základ. Kedy stačí a kedy nie?
 • Umiestnenia informačných systémov a prístupy k nim
 • Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Týkajú sa aj vás?
 • Práva dotknutých osôb
 • Analýza rizík a určenie ochranných opatrení

 

Najbližšie otvorené termíny v Bratislave:

 • 18.5. od 9 do 13:00
 • 31.5. od 9 do 13:00
 • 7.6. od 9 do 13:00

Cena:

 • 69 eur/ osoba

Počet účastníkov:

Z dôvodu náročnosti témy a s ohľadom na snahu venovať sa individuálne každému z vás, je počet účastníkov obmedzený na 8 osôb.

Cena zahŕňa:

 • školiace materiály
 • šablóny pre ďalšiu prácu
 • osvedčenie o absolvovaní školenia
 • občerstvenie
 • bonusová konzultácia v rozsahu 30 minút zadarmo do 30 dní od ukončenia školenia
 • 10% zľavu na prípadne objednané konzultačné služby

Prihlášky a žiadosti o informácie posielajte prosím e-mailom na office@dimensions.sk

Zaujímajú vás aj iné kurzy?