HR procesy

Personálne oddelenie – HR – je v spoločnosti tým, čím chrbtica v ľudskom tele. Malo by byť rovnako zdravé, pružné, silné. Veď každá časť firmy s HR priamo súvisí.  Čo všetko máte vďaka funkčnému HR?

 • Dostatok zamestnancov
 • Motivované a  stabilné tímy
 • Pozitívnu značku zamestnávateľa
 • Úspešných zamestnacov
 • Nízku fluktuáciu
 • Dobré vzťahy
 • Právnu istotu v pracovno-právnych vzťahoch
 • Primerané náklady

Toto všetko skutočne môže byť výsledkom funkčného HR. Stačí nastaviť procesy, ktoré vám pomôžu dostať a udržať nábor, rozvoj, talent manažment a odmeňovanie na najvyššiu úroveň.

Pomôžeme vám:

 • Vytvoriť a implementovať efektívny náborový proces
 • Audit inzercie pre vašu cieľovú skupinu
 • Zmapovať zdroje kandidátov a ich využitie
 • Vypracovať Pracovný poriadok/ Vnútrpodnikové smernice
 • Revidovať zmluvy, popisy pracovných miest a iné dokumety
 • Nastaviť vzdelávací systém v organizácii
 • Analyzovať systém odmeňovania
 • Identifikovať manažérske štýly v organizácii
 • Vytvoriť a implementovať kvalitný on-boardingový a adaptačný program
 • Vytvoriť, popísať a vyškoliť zaškoľovacie inštrukcie (on-the-job training)
 • Zmapovať a rozvíjať kompetencie zamestnancov naprieč organizáciou

Máme overené riešenia, ktoré fungujú:

 • Služba Interim HR manager
 • Služba On-site HR Consultant
 • Mapovanie – Analýza – Návrh riešení – Implementácia – Dokumentácia

Efektívne procesy vám pomôžu znížiť náklady na nábor a podporiť rast a rozvoj vašej spoločnosti pomocou angažovaných a kvalifikovaných ľudí. Zvýšte svoje šance na budovanie stabilného a silného tímu.

Otázky a objednávky nám prosím zašlite e-mailom na office@dimensions.sk.