Manažérske zručnosti

Zistite, ktorý manažérsky štýl sa pre vás hodí najviac, ako lepšie zvládať stres, komunikovať, dávať spätnú väzbu, delegovať a efektívne viesť váš tím. Školenie je zamerané na praktické úlohy a riešenia najčastejších výziev pri vedení, hodnotení a rozvoji tímov tak, aby tieto dosahovali optimálny výkon.
 
Interaktívny priebeh školenia vám umožní vyskúšať si nové zručnosti, experimentovať s rôznymi prístupmi a technikami manažmentu a zistiť, ktoré z nich budete chcieť používať pri vedení vášho tímu. Po absolvovaní workshopu budete vedieť:
 • Ako rozpoznať a efektívne viesť rôzne osobnostné typy
 • Ako dosiahnúť spoluprácu medzi rôznymi osobnostnými typmi v tíme
 • Ako podporiť ovorenosť a tvorivosť jednotlivcov pri riešení tímových úloh
 • Ako sa dopracovať ku najlepšiemu riešeniu vo vzťahu ku cieľom organizácie

Z obsahu:

 • Manažérske štýly a ich efektívne využitie
 • Manažérske nástroje
 • Efektívna komunikácia presvedčivého manažéra
 • Čítanie a interpretácia signálov neverbálnej komunikácie
 • Delegovanie a zadávanie úloh
 • Vedenie porady
 • Dávanie a príjmanie spätnej väzby
 • Zvyšovanie angažovanosti v tíme
 • Koučovacie princípy v manažérskej praxi

Cena:

 • 138 eur/ osoba

Každý účastník získa:

 • študijné materiály a šablóny pre ďalšie použitie
 • občerstvenie
 • osvedčenie o úspešnom absolvovaní školenia
 • bonusové konzultácie

 Najbližšie termíny školenia v Bratislave:

 • 12.6.
 • 19.6.

Chcete toto alebo iné školenie na mieru pre pracovníkov vašej spoločnosti? Informujte sa o voľných termínoch realizácie a cenovej ponuke!

Iné firemné školenia: