Oblasti mentoringu

Manažérska práca

Mentoring pomáha manažérom získať alebo zlepšiť svoje manažérske zručnosti, nájsť svoj autentický manažérsky štýl, lepšie rozumieť motivácií svojich jednotlivcov a dynamike tímu.

Plánovanie kariéry

Ak máte pocit, že vyhorievate, netešia vás zvyčajné činnosti, ovláda apatia a nespokojnosť, je načase pozrieť sa na svoju prácu z novej perspektívy. Vyskúšajte mentoring.

Začíname podnikať

Mentoring je aj pre ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať, hľadajú nové smerovanie či zvažujú podnikanie. Netápajte na križovatkách života sami. Pomôžeme vašim nápadom na svet.