LEKTOR – Základy vzdelávania dospelých

Školenie je vhodné pre spoločnosti, ktoré chcú podporiť efektívny prenos know-how v rámci firmy, pre profesionálov, ktorí dlhodobo pôsobia vo svojom špecifikom odbore, či už sú to financie, IT, HR, predaj, vedenie tímu, zákaznícke centrá, alebo iné a dospeli vo svojej kariére ku bodu, že sa chcú o svoje nadobudnuté odborné vedomosti efektívne podeliť.

Na školení sa dozviete:

 • základné poznatky o tom, ako sa pripraviť na rolu interného lektora alebo lektora – odborového špecialistu, ktorý dokáže pútavo a efektívne odovzdať či preniesť svoje vedomosti účastníkom školenia
 • aké rôzne štýly učenia existujú, ako s nimi môžete pracovať tak, aby vaše školenie či iné vami ponúkané vzdelávanie bolo prínosné pre účastníkov
 • ako vybrať vhodné školiace priestory, občerstvenie a iné praktické veci

Poznatky z tohto školenia uplatníte pri veľkých aj malých skupinách. Môžete si v bezpečnom prostredí nanečisto vyskúšať, aký je to pocit byť lektorom a následne sa rozhodnúť, či je to pre vás budúca možná kariéra alebo príjemné doplnenie odborných skúseností popri vašej súčasnej praxi.

Školenie je vedené zážitkovou formou tak, aby ste mali možnosť vyskúšať si čo najviac techník a postupov. Zároveň je nadimenzované na obmedzený počet účastníkov, tak, aby každý z vás dostal individuálnu starostlivosť.

Po ukončení kurzu získate naviac:

 • Užitočné zdroje
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • Bonusové konzultácie
 • E-knihu

Z obsahu:

 • Analýza vzdelávacích potrieb. Ako zistiť, čo účastníci očakávajú a potrebujú
 • Prehľad firemných vzdelávacích aktivít vhodných pre dospelých
 • Ako namiešať efektívny mix aktivít: prípadové štúdie, role plays, brainstorming a diskusie
 • Odkiaľ čerpať inšpiráciu pre tvorbu školenia
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti lektora
 • Ako správne pripraviť harmonogram školenia podľa veľkosti a typu skupiny účastníkov
 • Prelamovanie ľadov alebo úvodné aktivity na školení
 • Ako zvládnuť emócie a rôzne situácie v priebehu vzdelávacích aktivít
 • Výber a aplikácia aktivít podľa učebných štýlov
 • Typológia účastníkov a ako s nimi pracovať
 • Koučovacie princípy v školení
 • Meranie a hodnotenia efektivity vzdelávacej aktivity

Chcete si prečítať, čo povedali účastníci podobných školení?

Priebeh školenia:

 • Diskusie, brainstorming, testy
 • Praktický nácvik jednotlivých lektorských techník
 • Individuálna spätná väzba a tipy pre ďalší rozvoj
 • Dĺžka školenia: 2 dni
 • Odporúčaný počet účastníkov: 4 – 10

Vyžiadajte si ponuku na mieru!

 

Zaujímajú vás aj iné kurzy?