Spracúvanie osobných údajov zamestnanca

Školenie je určené všetkým najmä konateľom spoločností, HR manažérom a personalistom, ktorým pomôže ujasniť si čo presne podľa GDPR zamestnávateľ musí, môže a nesmie, aké dokumenty k tomu potrebuje mať vypracované a v akej forme.

V praktickom školení si objasníme základné pojmy, ale venovať sa budeme najmä praktickej časti ako implementovať požiadavky zákona na ochranu osobných údajov zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie vo vašom konkrétnom prostredí.

Spoločne vypracujeme vzorovú dokumentáciu  a dostanete presný návod, ako postupovať krok po kroku pri implementácii vo vašej spoločnosti.

 Z obsahu

 • Základné pojmy, zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov
 • Kto je prevádzkovateľ,  kto sprostredkovateľ a aké sú naše vzájomné práva a povinnosti
 • Ako je to vo vzťahu v rámci medzinárodných korporátnych štruktúr
 • Čo sú informačné systémy v kontexte GDPR, ich umiestnenia a prístupy k nim
 • Zmapovanie spracovateľských operácií. Aké dáta a prečo spracúvame, ako sú chránené
 • Správne určenie účelu spracúvania osobných údajov
 • Právne základy pre spracúvanie osobných údajov
 • Súhlas dotknutej osoby ako právny základ. Kedy stačí a kedy nie
 • Kategórie osobných údajov a citlivé údaje po novom
 • Prečo ju (ne)vymenovať zodpovednú osobu a na čo si dať pri výbere pozor
 • GDPR a externí dodávatelia personálnych služieb (vzdelávanie, nábor a iné)
 • Nábor zamestnancov a GDPR – súhlasy, oprávnené zájmy, používavnie databáz, profilovanie, e-mailovanie ponúk, priame oslovovanie kandidátov, práca s dátami zamietnutých uchádzačov atď.
 • Outplacement, dočasné pridelenie a permanentný placement v ére GDPR
 • Vnútropodnikové smernice a GDPR
 • Osobné dotazníky a osobné zložky zamestnancov v súlade s GDPR
 • Monitorovanie zamestnancov pomocou kamier, GPS a iných technológií
 • Súhlas alebo oprávnený záujem?
 • Zmluvné vzťahy s dodávateľmi personálnych, bezpečnostných a iných služieb
 • Pracovný poriadok a GDPR
 • Organizačný poriadok, popisy pracovných miest a GDPR
 • Balančné testy – čo to je, ako ich vypracovať a kedy sú nutné
 • Vyhodnotenie rizík a prijtie vhodných opatrení
 • Analýza rizík a určenie ochranných opatrení
 • Postup pri riešení incidentov – čo je a čo nie je incident, aká komunikácia a dokumentácia je vyžadovaná zákonom

Čo získate:

 • Praktické návody a informácie potrebné pre prácu
 • Kauzistiky z praxe
 • Najaktuálnejšie informácie z odborných štúdií
 • Informácie zo zákulisia GDPR odborníkov
 • Prehľadné školiace materiály
 • Šablóny pre ďalšiu prácu

V prípade záujmu o toto školenie nás prosím kontaktujte. Školenie vám radi prispôsobíme na mieru v súlade s vašími vzdelávacími cieľmi.