Tag: zákony

  • Tešíte sa na home-office?

    Tešíte sa na home-office?

    Počiatkom tretieho tisícročia predstavovali mobilný telefón a notebook spolu s firemným autom jeden z najprestížnejších zamestnaneckých benefitov. Časom ľudia pochopili, že mobil a notebook sú pracovnými prostriedkami a záujem o tento typ benefitu opadol.  Firemné benefity  Firemné benefity sú financované zo sociálneho fondu zamestnávateľa. Ten je tvorený 0,6% súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom…