• GDPR

    Čo je to GDPR a koho sa týka

    Skratka GDPR (General Data Protection Regulation) znamená v preklade “Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov”. GDPR je na Slovensku prenesené do Zákona č. 18/ 2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý do platnosti vstúpil 25.5. 2018. KTO JE KTO Dotknuté osoby všetky fyzické osoby, ktorých údaje sú spracúvané Prevádzkovatelia každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva ich Sprostredkovatelia každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa Oprávnené osoby zamestnanci mzdového a personálneho oddelenia alebo manažéri, ktorí majú prístup ku osobným údajom zamestnancov Zodpovedné osoby známe aj pod názvom Data Protection Officer (DPO), špecificky vyškolení špecialisti, ktorí pomáhajú prevádzkovateľom a sprostredkovateľom dosiahnuť súlad s nariadením GDPR…