Category: GDPR

  • Čo je to GDPR a koho sa týka

    Čo je to GDPR a koho sa týka

    Skratka GDPR (General Data Protection Regulation) znamená v preklade “Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov”. GDPR je na Slovensku prenesené do Zákona č. 18/ 2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý do platnosti vstúpil 25.5. 2018. Týka sa každého prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje.  Na území Slovenskej republiky platil pred účinnosťou tejto legislatívy zákon…